Hoang's Personal Words

Sự ngay ngắn (alignment)

Ngày 13 tháng 4, 2020

Trong nguyên lý thiết kế, sự ngay ngắn hay sự thẳng hàng diễn tả việc đặt các vật thể theo một đường thẳng. Sự sắp đặt này sẽ tạo ra cảm giác gắn kết, đóng góp vào thẩm mỹ của một thiết kế và mang lại tính chắc chắn cho thiết kế đó.

Một thiết kế không có sự ngay ngắn sẽ mang lại rất nhiều trải nghiệm không tích cực cho những ai phải tiếp nhận và xử lý nó. Mắt người có xu hướng quét thông tin theo đường thẳng, đó là lý do tại sao thiết kế có sự ngay ngắn luôn được xử lý nhanh hơn thiết kế lộn xộn.

Đối với những vật thể có cấu tạo phức tạp, việc căn chỉnh dựa trên giới hạn hay còn gọi là đường biên vẫn chưa phải là một giải pháp tốt.

Ở bài trước, mình có nói về sự liên quan mật thiết của một thiết kế với tính chất vật lý của nó. Nếu hiểu và áp dụng đúng tính chất vật lý vào việc sắp xếp các vật thể, bạn có thể thiết kế chúng ngay ngắn hơn.

Tất cả vật thể đều có trọng lượng, dù là hữu hình hay chỉ là hình ảnh mô phỏng trên máy tính. Dựa vào tính chất này, ta có thể sắp xếp các vật thể ngay ngắn hơn bằng cách dóng điểm trọng tâm của chúng theo một đường thẳng.


Biên soạn bởi Hoàng Vũ, đang sống và làm việc tại Hà Nội.